cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I GESTIÓ MUNICIPAL

Auditories

En aquesta secció podeu trobar les auditoríes realitzades a l'Ajuntament.

Contractes

A partir del 15 de desembre de 2014, tota la documentació relacionada amb el Perfil del Contractant la podran consultar a la Seu Electrònica de Vallirana (SEU-e). Vegeu enllaç adjunt....

Convenis municipals

Relació dels convenis signats per l'Ajuntament de Vallirana

Cost campanyes institucionals

Amb la voluntat de la màxima transparència de la gestió municipal des d'aquest espai es pot accedir al Portal de Transparència on hi consta la informació de les despeses generades pel desenvolupament i distribució dels elements de les campanyes institucionals de l'Ajuntament.

Declaracions de béns i activitats

Accés al Portal de Transparència amb informació del perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns del càrrecs electes i càrrecs eventuals

Ents de participació ciutadana

Enllaç amb el Portal de Transparència per consultar els ents de participació ciutadana de l'Ajuntament i les actes de les respectives reunions

Resultat pressupostari, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera

Informació relativa al resultat pressupostari, a l'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera de l'Ajuntament de Vallirana

Grups municipals: informació, notícies i opinions

El consistori municipal està representat per sis grups municipals: Partit Socialista de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Convergència i Unió (CiU), Sí es...

Juntes de Govern

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren...

Llocs de Treball i retribucions

En aquest menú podeu consultar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vallirana i les seves retribucions.

Memòria actuació municipal

Aquest apartat serveix per a que tota la ciutadania pugui consultar les memòries de gestió i actuació de les diferents regidories i departaments municipals, i els indicadors de gestió.

Mocions

Espai per a publicació de les mocions aprovades en els plens municipals.

Normativa municipal

En aquesta secció podeu trobar tota la informació referent a la normativa local: ordenances i reglaments, edictes, anuncis i mocions.

Patrimoni municipal

Inventari general del patrimoni de l'Ajuntament

Plens municipals

Els plens municipals se celebren a Vallirana cada dos mesos, el darrer dijous del mes. Comencen a les 20 h, al Saló d’actes, i es tracta d'un acte obert a tota la ciutadania.Podeu veure...

Pressupost

Es pot consultar la documentació relativa al pressupost municipal en curs i d'anys anteriors, així com les respectives modificacions, al Portal de Transparència i Bon Govern.

Retribucions regidors municipals

La informació sobre les retribucions i assignacions econòmiques dels regidors i grups polítics de l'Ajuntament de Vallirana les podeu consultar en el Portal de Transparència i Bon...

Terminis de pagament a proveïdors

Documentació relativa al període mig de pagament global a proveïdors que podeu consultar en l'enllaç adjunt

Subvencions

En aquesta secció podeu consultar les convocatòries de subvencions i ajuts de l'Ajuntament de Vallirana en l'any en curs, i el ajuts i subvencions atorgats.

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem