cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

Subvenció Foment i Millora de l'Ocupació 2017

L'Ajuntament de Vallirana, a través de la Regidoria d’Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme, ha elaborat la quarta edició de la convocatòria de subvenció "Foment i millora de l'ocupació i de l'activitat econòmica a Vallirana per a l'any 2017".

L’objecte de la subvenció és regular els ajuts locals per fomentar i millorar l’ocupació de persones empadronades a Vallirana, ja siguin contractades per autònoms i empreses en general com per entitats sense ànim de lucre locals (ESAL) i, de manera complementària, la subvenció extraordinària per a la contractació de les persones desocupades més vulnerables, amb la finalitat de facilitar-los l’accés al mercat de treball. També es regula els ajuts locals per fomentar les noves iniciatives d’autoocupació al municipi.

Estructura de la subvenció 2017:

Subvenció ordinària, segons línia de subvenció:
- Línia 1 (L1): Foment i millora de contractacions laborals (d’autònoms i empreses)
- Línia 2 (L2): Suport a l'activitat associativa al municipi (per a contractacions)
- Línia 3 (L3): Foment i suport a nous projectes d'autoocupació

Subvenció extraordinària, per al foment de la contractació de persones desocupades en situació més vulnerable d'accés al mercat de treball:
- Col·lectiu 1: Persones desocupades de 45 anys o més
- Col·lectiu 2: Persones desocupades de 30 anys o menys
- Col·lectiu 3: Persones desocupades de llarga durada, inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb una antiguitat mínima d'1 any
- Col·lectiu 4: Persones beneficiàries de la RMI o la RAI

Les bases reguladores de la convocatòria estan publicades al BOPB del 10 de febrer de 2017, obrint-se el termini per a la sol·licitud de subvencions des del dia següent.

A destacar: possibilitat d’acollir-se als ajuts de la L1 i L2 els autònoms i empreses que hagin contractat des de l’1 de gener d’enguany i fins el 10 d’abril, data de publicació de la subvenció al BOPB (base 8.2). En aquests casos, l’entitat interessada disposa de 30 dies naturals per a presentar la sol·licitud, havent-hi de complir igualment els requisits de les persones a contractar (annex 1, apartat 1.2).

Per als ajuts de la línia L3, es poden imputar despeses des de l’1 de gener de 2017.

1. Presentació de la subvenció 2017

Aquesta convocatòria s'articula entorn quatre objectius: • Foment de l'ocupació, per aconseguir que persones desocupades passin a situació laboral activa.• Millora de l'ocupació,...

2. Sol·licitud de la subvenció 2017

Les bases de la convocatòria de subvenció es van publicar al BOPB el 10 d’abril de 2017, iniciant-se el termini per a presentar sol·licituds des del dia següent.Es poden sol·licitar...

3. Gestió oferta de treball a la Subvenció 2017

La gestió de l’oferta de treball a través del Servei Local d’Ocupació de Vallirana és un requisit si heu sol·licitat la subvenció Foment i Millora de l’Ocupació i de...

4. Inici contractació 2017

Aquesta fase de contractació només serà d’aplicació a les línies de subvenció L1 i L2:A)PROCEDIMENT ORDINARI:Atorgada la subvenció, l’entitat beneficiària disposa de 4 mesos per...

5. Justificació econòmica - Subvenció 2017

La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es farà d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,...

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem