cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

Registre d'activitats de tractament

L’RGPD preveu determinades obligacions de documentació del tractament per als D’acord amb l’article 30.1 de l’RGPD, cada responsable, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat. Només s’exceptuen d’aquesta obligació els responsables o encarregats del tractament que tinguin menys de 250 treballadors, tret que el tractament comporti un risc per als drets i les llibertats dels interessats, no sigui ocasional o inclogui categories especials de dades personals dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.

A més de ser una obligació per als responsables, el manteniment d’aquests registres de les activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i acreditar-ne el compliment (principi de responsabilitat proactiva).

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem