cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

5. Justificació econòmica - Subvenció 2017

La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es farà d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix l'obligatorietat de justificar les subvencions públiques per part dels seus beneficiaris.

Les bases reguladores estableixen que cal presentar la justificació:

a) per la contractació (de persones desocupades o treballores en actiu) realitzada per autònoms, empreses o ESALs (Línies 1 i 2)
- finalitzada la contractació subvencionada, o
- finalitzat el període subvencionat (en cas que el contracte sigui indefinit)

b) per als autònoms que inicien activitat per compte propi (Línia 3)
- en dos períodes: als 6 mesos d’iniciada l’activitat i finalitzat el període de 12 mesos subvencionable

Cal presentar la justificació econòmica en els tres mesos posteriors.

La documentació a presentar és la següent:

Opció JE-1: NOVES CONTRACTACIONS (Línies de subvenció 1 i 2)

La documentació a presentar del nou treballador/a contractat/ada és la següent:
• Formulari de Justificació econòmica (formulari JE-1a-Persones desocupades)
• Formulari de Relació de despeses (formulari JE-1b-Persones desocupades)

Documentació relativa al període subvencionat que s'ha d'adjuntar:
- Nòmines (signades pel treballador/a i segellades per l'empresa)
- Acreditació bancària del pagament de les nòmines
- TC1 i TC2
- Acreditació bancària (del pagament de les assegurances socials
- Baixa laboral a la SS del treballador/a contractat/ada

Opció JE-2: AMPLIACIÓ DE JORNADA D’UN TREBALLADOR/A DE L’EMPRESA (Línies de subvenció 1 i 2)

La documentació a presentar del treballador/a en actiu contractat/ada és la següent:
• Formulari de Justificació econòmica (formulari JE-2a-Treballadors/es en actiu)
• Formulari de Relació de despeses (formulari JE-2b-Treballadors/es en actiu)

(Nota: no hi ha hagut cap sol·licitud)

Opció JE-3: AUTÒNOMS QUE INICIEN ACTIVITAT PER COMPTE PROPI
(Línia 3)

• Formulari de Justificació econòmica (formulari JE-3a-Autoocupació)
• Formulari de Relació de despeses (formulari JE-3b-Autoocupació)

Documentació relativa al nou autònom/a beneficiari/ària i a les despeses del període subvencionat que s'ha d'adjuntar:
- Comprovant del pagament de les quotes d'autònoms (s’imputin o no com a despesa a la justificació)
- Factures (veure despeses subvencionables a les bases de la subvenció, a l’annex 3, apartat 3.3, de les disposicions específiques)
- Comprovant del pagament (bancari o en metàl.lic) de les factures imputades

Subvenció Foment i Millora de l'Ocupació 2017

L'Ajuntament de Vallirana, a través de la Regidoria d’Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme, ha elaborat la quarta edició de la convocatòria de subvenció "Foment i millora de...

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem