cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

4. Inici contractació 2018

La fase de contractació només serà d’aplicació a les línies de subvenció L1 i L2, ja que és justament l’objecte que se subvenciona.

Cal presentar el formulari DIC corresponent, junt amb la documentació que s‘hi especifica. El termini de presentació varia segons les situacions següents:

a) La sol·licitud de subvenció és posterior a la contractació
(per a contractacions ja realitzades)

En cas que l’entitat sol·licitant ja hagi contractat el treballador/a, el procediment és:

1r. Presenta la sol·licitud de subvenció
2n. La JGL resol la seva petició i si s’acorda l’atorgament de subvenció...
3r. Es notifica l’atorgament de la subvenció
4t. Des del dia següent de l’acceptació de la notificació de l’atorgament de subvenció, l’entitat beneficiària disposa de 10 dies hàbils per a registrar la documentació d’inici de contractació

b) La sol·licitud de subvenció és anterior a la contractació:
(per a contractacions pendents de tramitar)


En cas que l’entitat sol·licitant no hagi realitzat la contractació, el procediment és:

1r. Presenta la sol·licitud de subvenció
2n. La JGL resol la seva petició i si s’acorda l’atorgament de subvenció...
3r. Es notifica l’atorgament de la subvenció
4t. Es realitza el procés de selecció (a través del Servei Local d’Ocupació de Vallirana) i es formalitza la contractació (en un termini màxim de 2 mesos des de l’atorgamet subvenció)
5è. Des del dia següent a la data d’alta a la Seguretat Social del treballador/a contractat/ada, l’entitat beneficiària disposa de 10 dies hàbils per a registrar la documentació d’inici de contractació En ambdues situacions, a) i b), en cas de baixa laboral del treballador/a contractat/ada, aquest es pot substituir amb un altre treballador/a pel temps restant no gaudit de la subvenció atorgada (sempre que compleixi els requisits i es mantinguin les condicions laborals subvencionades).

COMPTE!:

MIREU AMB ANTELACIÓ ELS REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES A CONTRACTAR O JA CONTRACTADES.
Si no es compleixen es revocarà totalment la subvenció atorgada.

El gaudi de la subvenció comporta obligatòriament la seva justificació econòmica. Mireu la documentació que haureu de presentar per a preveure que es presenti correctament. Igualment, la manca o incompleta justificació pot suposar la revocació de la subvenció i en cas d’haver-la cobrat, el seu reintegrament amb els interessos de demora corresponents.

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem