cercador

ENQUESTA

Consideres interessant que l'Ajuntament de Vallirana incrementi la seva presència a les xarxes socials?

  • Inici
  • Vallirana i Begues signen l'acta de reconeixement de les línies de delimitació i fites comunes d'ambdós termes municipals

Vallirana i Begues signen l'acta de reconeixement de les línies de delimitació i fites comunes d'ambdós termes municipals

L’acte s’ha celebrat a la Sala de Plens de Vallirana

4/7/2019. Els representants dels ajuntaments de Vallirana i Begues i de la Direcció General de l’Administració Local es van reunir ahir a la Sala de Plens de Vallirana per a reconèixer la línia de terme i assenyalar les fites comunes dels termes municipals de Begues i Vallirana.

Aquest reconeixement es basa en la delimitació que recull l’Edicte de 17 de maig de 2007 relatiu a la delimitació dels municipis de Begues i Vallirana, i forma part del procés d’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya, establert a l’article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

En representació de l’Ajuntament de Vallirana es va comptar amb la presència del 2n tinent d’Alcaldia i regidor de Planejament, Jordi Urrea Clos, el secretari de la Corporació, Joan Antoni Pérez Vila i el tècnic municipal, Ferran Salvo Plazas.

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem