cercador

ENQUESTA

Els resultats de les eleccions municipals 2019 ¿t'han sorprés?

Cèdula d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Se sol·licita:


Al Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direcció General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya
C. Aragó, 244-248 - 08007 Barcelona.
Tel. 93 214 70 00
http://www.gencat.cat

Tipus:

Cèdula d'habitabilitat de 1a ocupació:
- S'anomena de 1a ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció.
- De primera ocupació de rehabilitació, quan s'atorga per a aquells habitatges que són el resultat d'una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

Cèdula d'habitabilitat de 2a ocupació:
S'anomena de 2a ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem