cercador

ENQUESTA

En les properes dates hi haurà eleccions generals (28 abril) i municipals i europees (26 maig). Tens clar si votaràs i a qui?

  • Inici
  • Admesos per a les places de Dinamitzador/a Juvenil i Tècnic/a Auxiliar de Joventut

Admesos per a les places de Dinamitzador/a Juvenil i Tècnic/a Auxiliar de Joventut

Del concurs d’oposició obert

10/05/2018. La Regidoria de Recursos Humans ha publicat les llistes amb les persones admeses i excloses dels processos de selecció per a les places, mitjançant concurs d’oposició, dels llocs de treball de dinamitzador/a juvenil i de tècnic/a auxiliar de Joventut, en règim de personal laboral temporal i la constitució d’una borsa de treball per a la contractació de personal temporal d’aquestes categories.

Els/les aspirants que es relacionen en els documents adjunts i que no han acreditat els coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria, hauran de fer una prova escrita i oral el 29 de maig a les 10 h a la Masia Molí de Can Batlle. Aquesta prova té caràcter eliminatori i puntuarà com a apte/a o no apte/a.

S’obre ara un període de 10 dies per a presentar al·legacions. Un cop transcorregut el termini per a les al·legacions, i establerta per tant la llista d’admesos i exclosos com a definitiva, es farà públic el tribunal qualificador del concurs d’oposició, així com el lloc, la data i l’hora de les proves.

Adjuntem les llistes.

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem