cercador

ENQUESTA

Un any més hem celebrat la Festa Major de Sant Mateu. Què t'ha semblat?

Activitats

TRÀMIT TELEMÀTIC

Web Canal Empresa Generalitat de Catalunya- Tramitació d'activitats empresarials

TRÀMIT PRESENCIAL

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
Declareu sota la vostra responsabilitat que:
- Compliu la normativa vigent.
- Disposeu d’un Certificat tècnic per a la posada en funcionament d’activitat signat per un/a tècnic/a competent. Aquest certificat s’haurà d’adjuntar a la instancia de Declaració responsable.
- Us comprometeu a mantenir-ne el compliment.

Descarregar formulari declaració responsable d'obertura

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBERTURA
Comuniqueu l’inici de l’activitat i adjunteu-hi:

- El projecte tècnic justificatiu dels requisits normatius signat per un/a tècnic/a competent.
- El Certificat tècnic d’adequació de l’activitat al projecte presentat signat per un/a tècnic/a competent.

Descarregar formulari comunicació prèvia d'obertura

COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITAT
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat. Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats

Model de Comunicació Conjunta

MODEL DE CERTIFICAT TÈCNIC


Descarregar Model de certificat tècnic

TAULA DE CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS

Web Canal Empresa Generalitat de Catalunya- Taula de classificació d'activitats

COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL (Annex III)

Descarregar Formulari Comunicació prèvia ambiental

Descarregar fitxa de tràmit Comunicació prèvia ambiental

Idiomes ES |  EN |  FR 

Cercador de Paraules

Carrerer

Guia urbana de Vallirana Anar a la pàgina del carrerer de Vallirana

Destaquem